• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Tuyển dịch (Xuân và Hoài Niệm )

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Thanh Minh Nguyễn Trãi 1046
2 Quan San Xuân  Cao Biền 907
3 Tống Xuân Từ Vương Duy  965
4 Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí Lý Bạch 939
5 Xuân Nhật Độc Chước Kỳ 1 Lý Bạch 888
6 Xuân Dạ Biệt Hữu Nhân Trần Tử Ngang 1547
7 Xuân Nhật Ức Lý Bạch Đỗ Phủ 1604
8 Khúc Giang Nhị Thủ - Kỳ Nhất Đỗ Phủ 1695
9 Khúc Giang Nhị Thủ - Kỳ Nhị Đỗ Phủ 1635
10 Kim Xương Tự Administrator 1465
11 Khâu Vi Administrator 1309
12 Hoàng Đình Kiên Administrator 1467
13 Giả Đảo Administrator 1482
14 Giả Chí Administrator 1338
15 Hàn Dũ Administrator 1449
16 Hàn Ác Administrator 1278
17 Hạ Tri Chương Administrator 1581
18 Đỗ Tuân Hạc Administrator 1311
19 Đỗ Phủ Administrator 1318
20 Đỗ Mục Administrator 1363
21 Đái Thúc Luân Administrator 1366
22 Dương Vạn Lý Administrator 1288
23 Dương Tuân Bá Administrator 1330
24 Dương Cự Nguyên Administrator 1264
25 Cơ Vô Tiềm Administrator 1249
26 Chương Kiệt Administrator 1316
27 Bạch Cư Dị Administrator 1325
28 Lữ Hoài Xuân (Lam Nguyên) Lam Nguyên 1132
29 Vịnh Mai (Nguyễn Khuyến) Nguyễn Khuyến 1385
30 Từ Châu Đạo Trung (Nguyễn Du) Nguyễn Du 1368
31 Xuân Nhật Ngẫu Hứng (Nguyễn Du) Nguyễn Du 1723
32 Xuân Tiêu Lữ Thứ (Nguyễn Du) Nguyễn Du 1673
33 Đề Đại Dữu Lĩnh Bắc Dịch (Tống Chi Vấn) Tống Chi Vấn 1261
34 Hàn Dạ (Đỗ Lai) Đỗ Lai 1305
35 Hoàng Hạc Lâu Vân Địch (Lý Bạch) Lý Bạch 1180
36 Tương Trung Tống Hữu Nhân (Lý Tần) Lý Tần 1152
37 Giang Nam Xuân Mộ Ký Gia (Lý Thân) Lý Thân 1333
38 U Châu Tân Tuế (Trương Thuyết) Trương Thuyết 1108
39 Giang Mai (Đỗ Phủ) Đỗ Phủ 1241
40 Tạp Thi (Vương Duy) Vương Duy 1272
41 Mai Hoa (Lâm Bô) Lâm Bô 1268
42 Tuyết Mai Nhị Thủ Lư Mai Pha 1285

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ