• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/1.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/HNV.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/dhdk.jpg
  • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/H1/hdnn.jpg

Mai Hoa

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Xuân Dạ Biệt Hữu Nhân Trần Tử Ngang 941
2 Xuân Nhật Ức Lý Bạch Đỗ Phủ 944
3 Khúc Giang Nhị Thủ - Kỳ Nhất Đỗ Phủ 931
4 Khúc Giang Nhị Thủ - Kỳ Nhị Đỗ Phủ 1092
5 Lữ Hoài Xuân (Lam Nguyên) Lam Nguyên 1897
6 Vịnh Mai (Nguyễn Khuyến) Nguyễn Khuyến 1865
7 Từ Châu Đạo Trung (Nguyễn Du) Nguyễn Du 1716
8 Xuân Nhật Ngẫu Hứng (Nguyễn Du) Nguyễn Du 1744
9 Xuân Tiêu Lữ Thứ (Nguyễn Du) Nguyễn Du 1832
10 Đề Đại Dữu Lĩnh Bắc Dịch (Tống Chi Vấn) Tống Chi Vấn 1570
11 Hàn Dạ (Đỗ Lai) Đỗ Lai 1795
12 Hoàng Hạc Lâu Vân Địch (Lý Bạch) Lý Bạch 1745
13 Tương Trung Tống Hữu Nhân (Lý Tần) Lý Tần 1678
14 Giang Nam Xuân Mộ Ký Gia (Lý Thân) Lý Thân 1813
15 U Châu Tân Tuế (Trương Thuyết) Trương Thuyết 1649
16 Giang Mai (Đỗ Phủ) Đỗ Phủ 1666
17 Tạp Thi (Vương Duy) Vương Duy 1426
18 Mai Hoa (Lâm Bô) Lâm Bô 1395
19 Tuyết Mai Nhị Thủ Lư Mai Pha 1749

THƠ SONG NGỮ

Tuyển Tập

Thiên Thai

Tỳ Bà Hành

Bạch Cư Dị
Hải Đà sưu tập và biên soạn

Phong Kiều Dạ Bạc

Cởi Áo Tắm Mưa

Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long

Ý Cúc Tình Thơ

Bao Giờ Em Biết

Tản Mạn Về Hoa Quỳnh

Khảo Luận*Những vần thơ
Nhạc*Tập ảnh và tranh họa

Vọng Phu Thạch

Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch

Nhạc phẩm Tĩnh Dạ Tứ
Thơ Hải Đà, Nhạc Mai Đức Vinh

Trường Tương Tư .

Hồi Hương Ngẫu Thư

Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Thái Liên Khúc

Khúc Hát Hái Sen
Thái Nhã Vân bên hồ sen

Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang

Bản dịch của các thi hữu
Thơ phỏng dịch Hải Ðà
Nhạc: Mai Ðức Vinh

Tương Tiến Tửu

Say Trong Đường Thi

CD Đã Xuất Bản

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Em như cành mẫu đơnLầu Thơ Vút Cánh Hạc VàngGiọt Thơ BuồnQuên Bao Giờ Em BiếtNỗi Nhớ Chưa XaTình TồiCởi Áo Tắm MưaMộng Ngày Thơ
You are here: ĐƯỜNG THI SƯU KHẢO Mai Hoa